Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
85
Hôm qua:
148
Tuần này:
771
Tháng này:
1182
Tất cả:
71671

Danh sách trúng cử đại biểu HĐND xã khóa XXIV, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 05/04/2021 00:00:00

Danh sách trúng cử đại biểu HĐND xã Định Thành Khóa XXIV, nhiệm kỳ 2021-2026

              

ỦY    ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Xà ĐỊNH THÀNH                                                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

DANH SÁCH TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ KHÓA XXIV NHIỆM KỲ 2021-2026

 

TT

Họ Và Tên

Đơn vị bầu cử số

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Địa chỉ

 

Giáo dục phổ thông

Chuyên môn, nghiệp vụ

 
 

1

Lê Huy Hợp

01

1/1/1972

Nam

Thôn Bái Ân 1

12/12

ĐH

 

2

Nguyễn Thị Thái

01

10/10/1994

Nữ

Thôn Bái Ân 1

12/12

ĐH

 

3

Hà Thị Quyên

01

5/7/1990

Nữ

Thôn Bái Ân 1

12/12

TC

 

4

Phạm Văn Võ

01

23/5/1972

Nam

Thôn Bái Ân 1

12/12

ĐH

 

5

Lê Thị Thắng

01

12/3/1982

Nữ

Thôn Bái Ân 1

12/12

ĐH

 

6

Thiều Sỹ Hưng

02

23/01/1981

Nam

K3, TTQL

12/12

ĐH

 

7

Nguyễn Hữu Cẩn

02

2/3/1965

Nam

Thôn Bái Ân 2

12/12

ĐH

 

8

Vũ Văn Cương

02

2/6/1989

Nam

Thôn Bái Ân 2

12/12

ĐH

 

9

Lê Đình Khang

02

11/6/1990

Nam

Thôn Bái Ân 2

12/12

TC

 

10

Lê Văn Vượng

3

9/10/1986

Nam

Định Hòa

12/12

ĐH

 

11

Đỗ Hữu Hồng

3

4/3/1966

Nam

Thôn Tường Vân

12/12

ĐH

 

12

Phan Đức Thiện

3

24/1/1984

Nam

Thôn Tường Vân

12/12

TC

 

13

Cao Văn Quyết

4

5/7/1980

Nam

Thôn Tường Vân

12/12

ĐH

 

14

Nguyễn Ngọc Thơ

4

10/10/1967

Nam

Thôn Tường Vân

12/12

   

15

Nguyễn Thị Hà

4

29/9/1974

Nữ

Thôn Tường Vân

9/12

   

16

Phạm Ngọc Chiến

4

4/2/1982

Nam

Thôn Tường Vân

12/12

   

17

Nguyễn Duy Trưởng

5

13/12/1970

Nam

Thôn Hải Quật

12/12

ĐH

 

18

Hồ Văn Tuyên

5

15/9/1970

Nam

Thôn Hải Quật

12/12

   

19

Nguyễn Như Toàn

5

20/02/1982

Nam

Thôn Hải Quật

12/12

   

20

Nguyễn Thị Thiện

5

13/12/1970

Nữ

Thôn Hải Quật

12/12

   

21

Phạm Thị Tám

5

19/5/1970

Nữ

Thôn Hải Quật

12/12

   

22

Nguyễn Viết An

6

16/10/1985

Nam

Thôn Hải Quật

12/12

ĐH

 

23

Đoàn Thị Hằng

6

10/6/1988

Nữ

Thôn Hải Quật

9/12

   

24

Phạm Thị Phương

6

1/8/1988

Nữ

Thôn Hải  Quật

12/12

ĐH

 
     

 

 
     

 

 
               

 

 
                 
                 
                     

 

 

  
        

Danh sách trúng cử đại biểu HĐND xã khóa XXIV, nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng lúc: 05/04/2021 00:00:00 (GMT+7)

Danh sách trúng cử đại biểu HĐND xã Định Thành Khóa XXIV, nhiệm kỳ 2021-2026

              

ỦY    ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Xà ĐỊNH THÀNH                                                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

DANH SÁCH TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ KHÓA XXIV NHIỆM KỲ 2021-2026

 

TT

Họ Và Tên

Đơn vị bầu cử số

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Địa chỉ

 

Giáo dục phổ thông

Chuyên môn, nghiệp vụ

 
 

1

Lê Huy Hợp

01

1/1/1972

Nam

Thôn Bái Ân 1

12/12

ĐH

 

2

Nguyễn Thị Thái

01

10/10/1994

Nữ

Thôn Bái Ân 1

12/12

ĐH

 

3

Hà Thị Quyên

01

5/7/1990

Nữ

Thôn Bái Ân 1

12/12

TC

 

4

Phạm Văn Võ

01

23/5/1972

Nam

Thôn Bái Ân 1

12/12

ĐH

 

5

Lê Thị Thắng

01

12/3/1982

Nữ

Thôn Bái Ân 1

12/12

ĐH

 

6

Thiều Sỹ Hưng

02

23/01/1981

Nam

K3, TTQL

12/12

ĐH

 

7

Nguyễn Hữu Cẩn

02

2/3/1965

Nam

Thôn Bái Ân 2

12/12

ĐH

 

8

Vũ Văn Cương

02

2/6/1989

Nam

Thôn Bái Ân 2

12/12

ĐH

 

9

Lê Đình Khang

02

11/6/1990

Nam

Thôn Bái Ân 2

12/12

TC

 

10

Lê Văn Vượng

3

9/10/1986

Nam

Định Hòa

12/12

ĐH

 

11

Đỗ Hữu Hồng

3

4/3/1966

Nam

Thôn Tường Vân

12/12

ĐH

 

12

Phan Đức Thiện

3

24/1/1984

Nam

Thôn Tường Vân

12/12

TC

 

13

Cao Văn Quyết

4

5/7/1980

Nam

Thôn Tường Vân

12/12

ĐH

 

14

Nguyễn Ngọc Thơ

4

10/10/1967

Nam

Thôn Tường Vân

12/12

   

15

Nguyễn Thị Hà

4

29/9/1974

Nữ

Thôn Tường Vân

9/12

   

16

Phạm Ngọc Chiến

4

4/2/1982

Nam

Thôn Tường Vân

12/12

   

17

Nguyễn Duy Trưởng

5

13/12/1970

Nam

Thôn Hải Quật

12/12

ĐH

 

18

Hồ Văn Tuyên

5

15/9/1970

Nam

Thôn Hải Quật

12/12

   

19

Nguyễn Như Toàn

5

20/02/1982

Nam

Thôn Hải Quật

12/12

   

20

Nguyễn Thị Thiện

5

13/12/1970

Nữ

Thôn Hải Quật

12/12

   

21

Phạm Thị Tám

5

19/5/1970

Nữ

Thôn Hải Quật

12/12

   

22

Nguyễn Viết An

6

16/10/1985

Nam

Thôn Hải Quật

12/12

ĐH

 

23

Đoàn Thị Hằng

6

10/6/1988

Nữ

Thôn Hải Quật

9/12

   

24

Phạm Thị Phương

6

1/8/1988

Nữ

Thôn Hải  Quật

12/12

ĐH