Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
73673

Hội nghị triển khai Kế hoạch xây dựng NTM nâng cao

Ngày 18/02/2022 16:00:00

Triển khai kế hoạch xây dựng Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022-2025

 Sáng ngày 18/02/2022, tại phòng họp UBND xã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng Nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã, giai đoạn 2022-2025. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Hùng-Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Duy Trưởng-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy-Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Thiều Sỹ Hưng- Phó Bí thư Đảngủy-Chủ tịch UBND xã.Tham dự hội nghị còn có các đồng chíThường trực HĐND, lãnh đạo UBND xã; CTMTTQ, Trưởng các ngành, đoàn thể, Công chức UBND và các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng các Thôn.

 

Đồng chí Thiều Sỹ Hưng-Phó Bí thư Đảngủy-Chủ tịch UBND xã - chủ trì Hội nghị

 

Được công nhận xã nông thôn mới từ năm 2015. Trong những năm qua Đảng bộ và nhân dân xã Định Thành đã quyết tâm tập trung giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu đưa xã trở thành xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2025. theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.. Để đạt được mục tiêu này, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã đã tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia duy trì, giữ vững các tiêu chí đã đạt được và tiếp tục huy động các nguồn lực để nâng cao chất lượng các tiêu chí theo Quyết định 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu và Quyết định 25/2018/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2018-2020.

Đại biểu tham dự hội nghị

Theo đó nhiệm vụ trọng tâm trong 2 năm 2022,2023 mà ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới nâng cao xã đặt ra là nâng cấp cơ sở hạ tầng, giao thông, chú trọng cảnh quan nông thôn, bằng các việc làm cụ thể như: mở rộng,đổ bê tông lại đường làng, ngõ xóm; chỉnh trang tường rào, rãnh thoát nước trong khu dân cư, xây dựng các bồn hoa cây cảnh,…Dự kiến kinh phí ban đầu của toàn xã là trên 20 tỷ đồng. Để đạt được kết quả trên, ngay trong tháng 3.2022 yêu cầu các đơn vị Thôn mở các hội nghị bàn, thống nhất, tổ chức thưc hiện từng bước, từng việc của đơn vị mình.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Duy Hùng-Bí thư đảng ủy chỉ rõ:Xây dựng NTM là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, là cuộc vận động lớn trên tất cả các lĩnh vực với sự tham gia của mọi người dân. Đồng chí đề nghị tiếp tục thực hiện nhất quán phương châm “Người dân nông thôn là chủ thể xây dựng NTM”, “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ” và đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng NTM”; Gắn kết quả thực hiện chương trình xây dựng NTM với trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền nhất là người đứng đầu; quá trình triển khai xây dựng NTM phải thận trọng, không nóng vội, không huy động quá sức dân nhưng cũng không được trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ từ cấp trên… Bên cạnh đó, Cấp uỷ, chính quyền và cả hệ thống chính trị cần tập trung quyết liệt trong sự lãnh đạo, chỉ đạo công cuộc xây dựng NTM để phấn đấu đến năm 2025, xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao./.

                                                Thực hiện:  Đoàn Huệ - CCVH-XH 

Hội nghị triển khai Kế hoạch xây dựng NTM nâng cao

Đăng lúc: 18/02/2022 16:00:00 (GMT+7)

Triển khai kế hoạch xây dựng Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022-2025

 Sáng ngày 18/02/2022, tại phòng họp UBND xã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng Nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã, giai đoạn 2022-2025. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Hùng-Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Duy Trưởng-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy-Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Thiều Sỹ Hưng- Phó Bí thư Đảngủy-Chủ tịch UBND xã.Tham dự hội nghị còn có các đồng chíThường trực HĐND, lãnh đạo UBND xã; CTMTTQ, Trưởng các ngành, đoàn thể, Công chức UBND và các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng các Thôn.

 

Đồng chí Thiều Sỹ Hưng-Phó Bí thư Đảngủy-Chủ tịch UBND xã - chủ trì Hội nghị

 

Được công nhận xã nông thôn mới từ năm 2015. Trong những năm qua Đảng bộ và nhân dân xã Định Thành đã quyết tâm tập trung giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu đưa xã trở thành xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2025. theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.. Để đạt được mục tiêu này, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã đã tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia duy trì, giữ vững các tiêu chí đã đạt được và tiếp tục huy động các nguồn lực để nâng cao chất lượng các tiêu chí theo Quyết định 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu và Quyết định 25/2018/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2018-2020.

Đại biểu tham dự hội nghị

Theo đó nhiệm vụ trọng tâm trong 2 năm 2022,2023 mà ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới nâng cao xã đặt ra là nâng cấp cơ sở hạ tầng, giao thông, chú trọng cảnh quan nông thôn, bằng các việc làm cụ thể như: mở rộng,đổ bê tông lại đường làng, ngõ xóm; chỉnh trang tường rào, rãnh thoát nước trong khu dân cư, xây dựng các bồn hoa cây cảnh,…Dự kiến kinh phí ban đầu của toàn xã là trên 20 tỷ đồng. Để đạt được kết quả trên, ngay trong tháng 3.2022 yêu cầu các đơn vị Thôn mở các hội nghị bàn, thống nhất, tổ chức thưc hiện từng bước, từng việc của đơn vị mình.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Duy Hùng-Bí thư đảng ủy chỉ rõ:Xây dựng NTM là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, là cuộc vận động lớn trên tất cả các lĩnh vực với sự tham gia của mọi người dân. Đồng chí đề nghị tiếp tục thực hiện nhất quán phương châm “Người dân nông thôn là chủ thể xây dựng NTM”, “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ” và đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng NTM”; Gắn kết quả thực hiện chương trình xây dựng NTM với trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền nhất là người đứng đầu; quá trình triển khai xây dựng NTM phải thận trọng, không nóng vội, không huy động quá sức dân nhưng cũng không được trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ từ cấp trên… Bên cạnh đó, Cấp uỷ, chính quyền và cả hệ thống chính trị cần tập trung quyết liệt trong sự lãnh đạo, chỉ đạo công cuộc xây dựng NTM để phấn đấu đến năm 2025, xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao./.

                                                Thực hiện:  Đoàn Huệ - CCVH-XH 

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC