Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
73673

Kỳ họp thứ 7 HĐND xã Khóa XXIV nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 03/08/2023 15:00:00

        Ngày 31/7, HĐND xã Định Thành khoá XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ Bảy – Kỳ họp thường lệ giữa năm để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Toàn cảnh kỳ họp

Đồng chí Nguyễn Duy Trưởng-Phó Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch HĐND phát biểu khai mạc tại kỳ họp

        Thực hiện Nghị quyết HĐND xã, 6 tháng đầu năm, UBND xã Định Thành đã tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng- an ninh trên địa bàn đạt nhiều kết quả. Tổng diện tích gieo trồng toàn xã  525.5 ha, đạt 99.9%KH, trong đó diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao là 0.025 ha. Tập trung chỉ đạo quyết liệt việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ mới vào sản xuất, đưa các loại giống lai, lúa thuần, ngô năng xuất cao. Đến nay toàn xã có 3 mô hình nhà màng nhà lưới đã tổ chức sản xuất trồng dưa Kim Hoàng hậu đạt hiệu quả kinh tế cao. Toàn xã đàn trâu, bò 586 con đạt 97.6% ( KH 600 con); đàn lợn 435 con, Đạt 72% (KH 600 con), đàn gia cầm 19.000 con đạt 54.2% (KH 35.000 con). Duy trì, khai thác tốt diện tích nuôi trồng thủy sản kết hợp lúa cá, diện tích 30,8 ha, năng xuất đạt 25 tấn. Toàn xã có 212 ha rừng trồng, và 15,55 ha cây lâu năm. Duy trì, khai thác tốt diện tích nuôi trồng thủy sản kết hợp lúa cá, diện tích 30,8 ha, năng xuất ước đạt 40 tấn.

HTXDV đã cung ứng các loại vật tư cần thiết phục vụ sản xuất nông nghiệp, dịch vụ nước và bảo vệ hoa màu, đã cung ứng 10 tấn phân, 2 tấn giống lúa; cung ứng các loại giống lúa, thuốc BVTV...Tổng trị giá trị 113 triệu đồng

Chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Kết quả đạt được: Có 7 tuyến đường được lập khái toán và đã tiến hành đổ bê tông, xây rãnh thoát nước là thôn Tường Vân, Bái Ân 2, thôn Hải Quật, Bái Ân 1; Tuyên truyền nhân dân chỉnh trang bờ rào, xây dựng chỉnh trang tường rào.Toàn xã đã xây dựng 3.3 km đường bê tông, 95 hộ xây mới và xoa trát tường rào. Thu đóng góp của nhân dân xây dựng NTM được 4.542.943đ, các thôn đang tiến hành xây mương thoát nước trong khu dân cư và nâng cấp tuyến đường bê tông.Toàn xã đạt 12/19 tiêu chí.

Tổng giá trị xây dựng cơ bản ước đạt 55 tỷ đồng, đạt 51.8% KH.

Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 0.28%. Tỷ lệ hộ nghèo 0.93%, tỷ lệ hộ cận nghèo là 5.29%. Tỷ lệ  người dân tham gia mua thẻ bảo hiểm y tế đạt 93.1%. An sinh xã hội được bảo đảm. Lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực. Thực hiện tốt việc xử lý và giải quyết công việc trên hệ thống đăng nhập tập trung, đảm bảo 100% văn bản được ký số trên môi trường điện tử, thực hiện tốt ứng dụng phần mềm một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết hồ sơ cho các tổ chức, cá nhân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, ổn định, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện…

Đồng chí Đỗ Văn Tĩnh- Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

        Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, các đại biểu dự kỳ họp đã thống nhất cao với các bản báo cáo trình tại kỳ họp cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế cần được tập trung chỉ đạo trong thời gian tới và phản ánh các ý kiến, kiến nghị của cử tri quan tâm lên Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng chí Thiều Sỹ Hưng-Chủ tịch UBND xã phát biểu ý kiến tại kỳ họp 

        Kỳ họp thứ bảy HĐND xã Định Thành đã biểu quyết thống nhất cao thông qua 06 Nghị quyết: Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu Ngân sách NN, chi ngân sách địa phương xã năm 2022;  Nghị quyết về việc phê chuẩn bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2023-2025; Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2024 và 03 Nghị quyết về chương trình hỗ trợ xây dựng Nông thôn mới các Thôn.

Thực hiện: Đoàn Huệ

  

Kỳ họp thứ 7 HĐND xã Khóa XXIV nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng lúc: 03/08/2023 15:00:00 (GMT+7)

        Ngày 31/7, HĐND xã Định Thành khoá XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ Bảy – Kỳ họp thường lệ giữa năm để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Toàn cảnh kỳ họp

Đồng chí Nguyễn Duy Trưởng-Phó Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch HĐND phát biểu khai mạc tại kỳ họp

        Thực hiện Nghị quyết HĐND xã, 6 tháng đầu năm, UBND xã Định Thành đã tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng- an ninh trên địa bàn đạt nhiều kết quả. Tổng diện tích gieo trồng toàn xã  525.5 ha, đạt 99.9%KH, trong đó diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao là 0.025 ha. Tập trung chỉ đạo quyết liệt việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ mới vào sản xuất, đưa các loại giống lai, lúa thuần, ngô năng xuất cao. Đến nay toàn xã có 3 mô hình nhà màng nhà lưới đã tổ chức sản xuất trồng dưa Kim Hoàng hậu đạt hiệu quả kinh tế cao. Toàn xã đàn trâu, bò 586 con đạt 97.6% ( KH 600 con); đàn lợn 435 con, Đạt 72% (KH 600 con), đàn gia cầm 19.000 con đạt 54.2% (KH 35.000 con). Duy trì, khai thác tốt diện tích nuôi trồng thủy sản kết hợp lúa cá, diện tích 30,8 ha, năng xuất đạt 25 tấn. Toàn xã có 212 ha rừng trồng, và 15,55 ha cây lâu năm. Duy trì, khai thác tốt diện tích nuôi trồng thủy sản kết hợp lúa cá, diện tích 30,8 ha, năng xuất ước đạt 40 tấn.

HTXDV đã cung ứng các loại vật tư cần thiết phục vụ sản xuất nông nghiệp, dịch vụ nước và bảo vệ hoa màu, đã cung ứng 10 tấn phân, 2 tấn giống lúa; cung ứng các loại giống lúa, thuốc BVTV...Tổng trị giá trị 113 triệu đồng

Chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Kết quả đạt được: Có 7 tuyến đường được lập khái toán và đã tiến hành đổ bê tông, xây rãnh thoát nước là thôn Tường Vân, Bái Ân 2, thôn Hải Quật, Bái Ân 1; Tuyên truyền nhân dân chỉnh trang bờ rào, xây dựng chỉnh trang tường rào.Toàn xã đã xây dựng 3.3 km đường bê tông, 95 hộ xây mới và xoa trát tường rào. Thu đóng góp của nhân dân xây dựng NTM được 4.542.943đ, các thôn đang tiến hành xây mương thoát nước trong khu dân cư và nâng cấp tuyến đường bê tông.Toàn xã đạt 12/19 tiêu chí.

Tổng giá trị xây dựng cơ bản ước đạt 55 tỷ đồng, đạt 51.8% KH.

Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 0.28%. Tỷ lệ hộ nghèo 0.93%, tỷ lệ hộ cận nghèo là 5.29%. Tỷ lệ  người dân tham gia mua thẻ bảo hiểm y tế đạt 93.1%. An sinh xã hội được bảo đảm. Lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực. Thực hiện tốt việc xử lý và giải quyết công việc trên hệ thống đăng nhập tập trung, đảm bảo 100% văn bản được ký số trên môi trường điện tử, thực hiện tốt ứng dụng phần mềm một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết hồ sơ cho các tổ chức, cá nhân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, ổn định, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện…

Đồng chí Đỗ Văn Tĩnh- Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

        Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, các đại biểu dự kỳ họp đã thống nhất cao với các bản báo cáo trình tại kỳ họp cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế cần được tập trung chỉ đạo trong thời gian tới và phản ánh các ý kiến, kiến nghị của cử tri quan tâm lên Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng chí Thiều Sỹ Hưng-Chủ tịch UBND xã phát biểu ý kiến tại kỳ họp 

        Kỳ họp thứ bảy HĐND xã Định Thành đã biểu quyết thống nhất cao thông qua 06 Nghị quyết: Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu Ngân sách NN, chi ngân sách địa phương xã năm 2022;  Nghị quyết về việc phê chuẩn bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2023-2025; Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2024 và 03 Nghị quyết về chương trình hỗ trợ xây dựng Nông thôn mới các Thôn.

Thực hiện: Đoàn Huệ

  

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC