Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
73673

Khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022

Ngày 10/11/2021 11:25:00

Sáng ngày 07/11/2021 tại Trạm y tế xã Định Thành tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, trong 77 năm qua Quân đội nhân dân Việt Nam đã viết nên truyền thống hào hùng của một quân đội bách chiến, bách thắng trước mọi kẻ thù xâm lược, vượt qua mọi khó khăn thử thách, luôn xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành của Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Ngày nay nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đang đặt ra những thời cơ và thách thức mới. Vì vậy việc phát huy truyền thống của dân tộc, truyền thống của quân đội trong điều kiện mới là trách nhiệm không chỉ của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong quân đội mà còn là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nói chung và của mỗi đoàn viên thanh niên.

 

       Các đồng chí Lãnh đạo Đảng ủy, UBND, thành viên hội đồng nghĩa vụ quân sự  xã tham dự động viên tinh thần các thanh niên tham gia khám sơ tuyển 

Tiếp nối truyền thống hào hùng của thế hệ Cha anh đi trước, trong những năm qua đoàn viên thanh niên xã Định Thành đã hăng hái tham gia nghĩa vụ quân sự gia nhập quân đội nhân dân Việt Nam, số lượng giao quân đã đạt và vượt chỉ tiêu giao. Tại buổi khám sơ tuyển lần này với sự tham gia của 74 thanh niên xã nhà.

 

Tinh thần hăng hái của các đoàn viên, thanh niên

Trong những ngày tiếp theo, để tiếp nối truyền thống của quân và dân xã nhà, để thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện, thể hiện tính chiến đấu đi đầu trong đoàn viên thanh niên, xã nhà kêu gọi các đồng chí đoàn viên thanh niên trong độ tuổi viết đơn tình nguyện đăng ký khám tuyển sức khỏe sẵn sàng nhập ngũ và đi khám tuyển nghĩa vụ quân sự tại huyện Yên Định.

Tham gia nghĩa vụ quân sự vừa là nghĩa vụ công dân vừa là trách nhiệm lớn, niềm tự hào đối với quê hương đất nước và chính bản thân mình. Bản thân các chiến sĩ ngay từ những ngày đầu phải xứng đáng với niềm tin cậy của Đảng, của nhân dân, thực hiện tốt những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, yêu thương và quý trọng đồng bào, chiến đấu dũng cảm gắn bó mật thiết với nhân dân, nêu cao đạo đức “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”. Phải thực sự là hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, có lý tưởng cao đẹp, đạo đức trong sáng, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Bộ đội là của dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu.

                                                                                                                                                              Thực hiện: Đoàn Huệ - CCVH-XH

  

Khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022

Đăng lúc: 10/11/2021 11:25:00 (GMT+7)

Sáng ngày 07/11/2021 tại Trạm y tế xã Định Thành tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, trong 77 năm qua Quân đội nhân dân Việt Nam đã viết nên truyền thống hào hùng của một quân đội bách chiến, bách thắng trước mọi kẻ thù xâm lược, vượt qua mọi khó khăn thử thách, luôn xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành của Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Ngày nay nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đang đặt ra những thời cơ và thách thức mới. Vì vậy việc phát huy truyền thống của dân tộc, truyền thống của quân đội trong điều kiện mới là trách nhiệm không chỉ của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong quân đội mà còn là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nói chung và của mỗi đoàn viên thanh niên.

 

       Các đồng chí Lãnh đạo Đảng ủy, UBND, thành viên hội đồng nghĩa vụ quân sự  xã tham dự động viên tinh thần các thanh niên tham gia khám sơ tuyển 

Tiếp nối truyền thống hào hùng của thế hệ Cha anh đi trước, trong những năm qua đoàn viên thanh niên xã Định Thành đã hăng hái tham gia nghĩa vụ quân sự gia nhập quân đội nhân dân Việt Nam, số lượng giao quân đã đạt và vượt chỉ tiêu giao. Tại buổi khám sơ tuyển lần này với sự tham gia của 74 thanh niên xã nhà.

 

Tinh thần hăng hái của các đoàn viên, thanh niên

Trong những ngày tiếp theo, để tiếp nối truyền thống của quân và dân xã nhà, để thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện, thể hiện tính chiến đấu đi đầu trong đoàn viên thanh niên, xã nhà kêu gọi các đồng chí đoàn viên thanh niên trong độ tuổi viết đơn tình nguyện đăng ký khám tuyển sức khỏe sẵn sàng nhập ngũ và đi khám tuyển nghĩa vụ quân sự tại huyện Yên Định.

Tham gia nghĩa vụ quân sự vừa là nghĩa vụ công dân vừa là trách nhiệm lớn, niềm tự hào đối với quê hương đất nước và chính bản thân mình. Bản thân các chiến sĩ ngay từ những ngày đầu phải xứng đáng với niềm tin cậy của Đảng, của nhân dân, thực hiện tốt những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, yêu thương và quý trọng đồng bào, chiến đấu dũng cảm gắn bó mật thiết với nhân dân, nêu cao đạo đức “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”. Phải thực sự là hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, có lý tưởng cao đẹp, đạo đức trong sáng, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Bộ đội là của dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu.

                                                                                                                                                              Thực hiện: Đoàn Huệ - CCVH-XH

  

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC