Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
73673

Xã Định Thành tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024

Ngày 24/10/2023 08:30:00

Sáng ngày 22/10/2023  tại Trạm y tế, Ban chỉ huy quân sự xã Định Thành tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, trong những năm qua Quân đội nhân dân Việt Nam đã viết nên truyền thống hào hùng của một quân đội bách chiến, bách thắng trước mọi kẻ thù xâm lược, vượt qua mọi khó khăn thử thách, luôn xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành của Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Ngày nay nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đang đặt ra những thời cơ và thách thức mới. Vì vậy việc phát huy truyền thống của dân tộc, truyền thống của quân đội trong điều kiện mới là trách nhiệm không chỉ của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong quân đội mà còn là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nói chung và của mỗi đoàn viên thanh niên. 

 

       Đồng chí Lê Đình Khang- Chỉ huy Trưởng quán triệt một số nội dung trước giờ khám tuyển

Tiếp nối truyền thống hào hùng của thế hệ Cha anh đi trước, trong những năm qua đoàn viên thanh niên xã Định Thành đã hăng hái tham gia nghĩa vụ quân sự, gia nhập quân đội nhân dân Việt Nam, số lượng giao quân đều  đạt và vượt chỉ tiêu giao. Tại buổi khám sơ tuyển lần này với sự tham gia của 90 thanh niên xã nhà.

 

Tinh thần hăng hái của các đoàn viên, thanh niên

 

Đồng chí Nguyễn Thị Thái- Bí thư Đoàn xã trao Đơn tình nguyện cho 02 thanh niên tham gia NVQS năm 2024 

Nhân dịp này Đồng chí Nguyễn Thị Thái- Bí thư Đoàn xã trao Đơn tình nguyện cho 02 thanh niên tham gia NVQS năm 2024. Trong những ngày tiếp theo, để tiếp nối truyền thống của quân và dân xã nhà, thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện, tính chiến đấu đi đầu trong đoàn viên thanh niên. Ban chỉ huy quân sự xã Định Thành kêu gọi các đồng chí đoàn viên thanh niên trong độ tuổi, viết đơn tình nguyện đăng ký khám tuyển, sẵn sàng nhập ngũ.

Tham gia nghĩa vụ quân sự là nghĩa, trách nhiệm của công dân, lầ niềm tự hào đối với quê hương đất nước và chính bản thân. Bản thân các chiến sĩ ngay từ những ngày đầu phải xứng đáng với niềm tin cậy của Đảng, của nhân dân, thực hiện tốt những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, yêu thương và quý trọng đồng bào, chiến đấu dũng cảm gắn bó mật thiết với nhân dân, nêu cao đạo đức “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”. Phải thực sự là hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, có lý tưởng cao đẹp, đạo đức trong sáng, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Bộ đội là của dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu.

                                                                  Thực hiện: Đoàn Huệ - CCVH-XH

  

Xã Định Thành tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024

Đăng lúc: 24/10/2023 08:30:00 (GMT+7)

Sáng ngày 22/10/2023  tại Trạm y tế, Ban chỉ huy quân sự xã Định Thành tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, trong những năm qua Quân đội nhân dân Việt Nam đã viết nên truyền thống hào hùng của một quân đội bách chiến, bách thắng trước mọi kẻ thù xâm lược, vượt qua mọi khó khăn thử thách, luôn xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành của Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Ngày nay nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đang đặt ra những thời cơ và thách thức mới. Vì vậy việc phát huy truyền thống của dân tộc, truyền thống của quân đội trong điều kiện mới là trách nhiệm không chỉ của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong quân đội mà còn là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nói chung và của mỗi đoàn viên thanh niên. 

 

       Đồng chí Lê Đình Khang- Chỉ huy Trưởng quán triệt một số nội dung trước giờ khám tuyển

Tiếp nối truyền thống hào hùng của thế hệ Cha anh đi trước, trong những năm qua đoàn viên thanh niên xã Định Thành đã hăng hái tham gia nghĩa vụ quân sự, gia nhập quân đội nhân dân Việt Nam, số lượng giao quân đều  đạt và vượt chỉ tiêu giao. Tại buổi khám sơ tuyển lần này với sự tham gia của 90 thanh niên xã nhà.

 

Tinh thần hăng hái của các đoàn viên, thanh niên

 

Đồng chí Nguyễn Thị Thái- Bí thư Đoàn xã trao Đơn tình nguyện cho 02 thanh niên tham gia NVQS năm 2024 

Nhân dịp này Đồng chí Nguyễn Thị Thái- Bí thư Đoàn xã trao Đơn tình nguyện cho 02 thanh niên tham gia NVQS năm 2024. Trong những ngày tiếp theo, để tiếp nối truyền thống của quân và dân xã nhà, thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện, tính chiến đấu đi đầu trong đoàn viên thanh niên. Ban chỉ huy quân sự xã Định Thành kêu gọi các đồng chí đoàn viên thanh niên trong độ tuổi, viết đơn tình nguyện đăng ký khám tuyển, sẵn sàng nhập ngũ.

Tham gia nghĩa vụ quân sự là nghĩa, trách nhiệm của công dân, lầ niềm tự hào đối với quê hương đất nước và chính bản thân. Bản thân các chiến sĩ ngay từ những ngày đầu phải xứng đáng với niềm tin cậy của Đảng, của nhân dân, thực hiện tốt những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, yêu thương và quý trọng đồng bào, chiến đấu dũng cảm gắn bó mật thiết với nhân dân, nêu cao đạo đức “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”. Phải thực sự là hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, có lý tưởng cao đẹp, đạo đức trong sáng, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Bộ đội là của dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu.

                                                                  Thực hiện: Đoàn Huệ - CCVH-XH

  

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC