Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
73673

lễ dâng hương Đền thờ Khương Công phụ

Ngày 27/04/2023 07:30:00

Lưỡng Quốc Trạng Nguyên Khương Công Phụ sinh năm Quý Dậu 733 tự là Khâm Văn, quê quán làng Sơn Ôi, xã Cổ Hiển – tổng Hải Cốt, huyện An Định, quận Cửu Châu- Châu ái nay là làng Tường Vân, xã Định Thành, huyện Yên Định, tỉnhThanh Hoá. Dưới thời Đường Đức Tông (780-805), Khương Công Phụ thi đậu trạng nguyên, đạt học vị Tiến sĩ và là vị trạng nguyên đầu tiên ở nước ta.

Với vốn học rộng, kiến thức uyên thâm, Tiến sỹ Khương Công Phụ đã khiến cho vua Đường phải khâm phục và giao cho ông nhiều chức vụ như Gián thị đại phu, Đồng trung thư môn hạ Bình chương sự, Tể tướng.  Là tướng giỏi, tính tình thẳng thắn cương trực, sau cũng vì can gián làm vua không vừa ý lại bị giáng chức làm Tả thứ tử, rồi lại bị truất cho đi làm biệt giá ở Tuyền Châu (Phúc Kiến). Sau này Đường Đức Tông hối hận, mời ông trở lại Trường An và phục lại chức tước cũ nhưng ông nhất mực từ chối. Khi Đường Thuận Tông lên ngôi, cho làm Thứ Sử Cát Châu, chưa đến nơi nhận chức thì ông mất, đó làm năm 805 (Vĩnh Trinh nguyên niên đời Đường Thuận Tông). Hiến Tông truy tặng Lễ bộ Thượng thư. Tiến sỹ Khương Công Phụ - được đánh giá là người mở đầu nền văn học viết nước ta.

Để nhớ ơn người có công với dân, với nước, ôn lại truyền thống lịch sử vào ngày 09 và 10/3 âm lịch, tức ngày 28- 29/4/2023, UBND xã, BQL di tích  tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm 1218 năm ngày giỗ Ông . Đây là dịp để chúng ta tưởng nhớ vị Trạng nguyên đầu tiên của nước ta, đồng thời nhắc nhở cho muôn đời con cháu mai sau luôn nhớ về một biểu tượng của trí thông minh, tài năng, đức độ và tinh thần tự cường dân tộc, truyền thống hiếu học.

      Địa điểm tổ chức: tại Đền Thờ Khương Công Phụ

     Vậy Ban tổ chức trân trọng kính mời các quý khách thập phương, con em dòng họ Khương và nhân dân địa phương đến tại Đền thờ Khương Công Phụ để dự lễ dâng hương.

 Thực hiện: Đoàn Huệ 

lễ dâng hương Đền thờ Khương Công phụ

Đăng lúc: 27/04/2023 07:30:00 (GMT+7)

Lưỡng Quốc Trạng Nguyên Khương Công Phụ sinh năm Quý Dậu 733 tự là Khâm Văn, quê quán làng Sơn Ôi, xã Cổ Hiển – tổng Hải Cốt, huyện An Định, quận Cửu Châu- Châu ái nay là làng Tường Vân, xã Định Thành, huyện Yên Định, tỉnhThanh Hoá. Dưới thời Đường Đức Tông (780-805), Khương Công Phụ thi đậu trạng nguyên, đạt học vị Tiến sĩ và là vị trạng nguyên đầu tiên ở nước ta.

Với vốn học rộng, kiến thức uyên thâm, Tiến sỹ Khương Công Phụ đã khiến cho vua Đường phải khâm phục và giao cho ông nhiều chức vụ như Gián thị đại phu, Đồng trung thư môn hạ Bình chương sự, Tể tướng.  Là tướng giỏi, tính tình thẳng thắn cương trực, sau cũng vì can gián làm vua không vừa ý lại bị giáng chức làm Tả thứ tử, rồi lại bị truất cho đi làm biệt giá ở Tuyền Châu (Phúc Kiến). Sau này Đường Đức Tông hối hận, mời ông trở lại Trường An và phục lại chức tước cũ nhưng ông nhất mực từ chối. Khi Đường Thuận Tông lên ngôi, cho làm Thứ Sử Cát Châu, chưa đến nơi nhận chức thì ông mất, đó làm năm 805 (Vĩnh Trinh nguyên niên đời Đường Thuận Tông). Hiến Tông truy tặng Lễ bộ Thượng thư. Tiến sỹ Khương Công Phụ - được đánh giá là người mở đầu nền văn học viết nước ta.

Để nhớ ơn người có công với dân, với nước, ôn lại truyền thống lịch sử vào ngày 09 và 10/3 âm lịch, tức ngày 28- 29/4/2023, UBND xã, BQL di tích  tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm 1218 năm ngày giỗ Ông . Đây là dịp để chúng ta tưởng nhớ vị Trạng nguyên đầu tiên của nước ta, đồng thời nhắc nhở cho muôn đời con cháu mai sau luôn nhớ về một biểu tượng của trí thông minh, tài năng, đức độ và tinh thần tự cường dân tộc, truyền thống hiếu học.

      Địa điểm tổ chức: tại Đền Thờ Khương Công Phụ

     Vậy Ban tổ chức trân trọng kính mời các quý khách thập phương, con em dòng họ Khương và nhân dân địa phương đến tại Đền thờ Khương Công Phụ để dự lễ dâng hương.

 Thực hiện: Đoàn Huệ 

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC