Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
73673

Đảng bộ xã Định Thành Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022

Ngày 30/12/2022 15:00:00

 

Sáng ngày 30 tháng 12 năm 2022, Đảng ủy xã Định Thành tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023

Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ xã Định Thành.

Đồng chí Đỗ Văn Tĩnh-Bí thư Đảng bộ phát biểu Khai mạc hội nghị

 

Năm 2022, mặc dù trong những tháng đầu năm bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19, xong Ban Chấp hành Đảng bộ xã Định Thành đã đoàn kết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác quốc phòng - an ninh và công tác phòng, chống dịch. Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, quán triệt, triển khai có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu trong Đảng; chú trọng việc rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc của Ban Chấp hành; chỉ đạo HĐND, UBND xã cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng, các văn bản chỉ đạo của cấp trên bằng các Kế hoạch, Chương trình hành động để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện.

Đảng ủy xã tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đảng viên và quần chúng Nhân dân; gắn việc học tập với việc phát động các phong trào thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Chỉ đạo các Chi bộ cơ sở tổ chức thành công Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2022 - 2025; chỉ đạo công tác bầu cử trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Trong năm, Đảng bộ xã đã kết nạp được 01đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 280 đồng chí.
         Qua phân tích, đánh giá xếp loại tổ chức Đảng và đảng viên năm 2022, Đảng bộ xã có 8 chi bộ trực thuộc, có 1 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 03 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ và 04 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ. Đảng viên trong Đảng bộ có  tổng số đảng viên là 280 đồng chí, trong đó đảng viên HTXSNV là 08 đồng chí; đảng viên HTTNV là 141 đồng chí; đảng viên HTNV là 35 đồng chí; đảng viên KHTNV là 05 đồng chí.
         Trong phát triển kinh tế: Tổng diện tích gieo trồng 1.131ha, đạt 100% KH, trong đó diện tích lúa là: 979,6ha, năng suất đạt 6,45 tấn/ha, sản lượng lúa là 6.318 tấn; cây ngô diện tích gieo trồng là 89,4ha, năng suất bình quân đạt 5,3 tấn/ha, sản lượng 473.8 tấn; diện tích các loại rau màu, cây trồng khác là 62ha. Tỷ trọng ngành chăn nuôi chiếm 38%. Toàn xã có 3 hộ trang trại và 28 hộ gia trại, các mô hình đều hoạt động có hiệu quả. Tiếp tục duy trì, khai thác tốt diện tích nuôi trồng thủy sản kết hợp lúa cá với diện tích 30,8 ha, năng suất đạt 1,8 tấn/ha. Mô hình nuôi trồng thủy sản kết hợp chăn nuôi gia cầm và trồng lúa đang phát huy hiệu quả và đang có xu hướng mở rộng.    

Tổng giá trị xây dựng cơ bản ước đạt 86 tỷ đồng, đạt 101.18% KH

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm. Xã đã tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao lần thứ IX; tham gia các giải thi đấu do huyện tổ chức; phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" phát triển mạnh, tỷ lệ gia đình văn hóa năm 2022 đạt 94,1%, 3/4 thôn giữ vững thôn văn hóa. Công tác giáo dục có nhiều chuyển biến, chất lượng đại trà từng bước được nâng lên. Công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được đảm bảo; các chính sách an sinh xã hội thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng.

Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ được thực hiện tốt hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch tuyển quân năm 2022, công tác khám sơ tuyển và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 thực hiện tốt.

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2023, Đảng bộ xã Định Thành tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức. Xây dựng chính quyền vững mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, duy trì tốt nề nếp sinh hoạt Chi bộ và phát triển đảng viên mới; giữ gìn đoàn kết nội bộ, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2023.

Tại Hội nghị, các ý kiến tham luận, trao đổi góp ý của các đại biểu đều thể hiện nhất trí cao với bản Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Với tinh thần dân chủ, khách quan, các đại biểu cũng đã thẳng thắn nêu ra một số vấn đề còn tồn tại hiện nay trong Đảng bộ, đề xuất những giải pháp cụ thể để công tác lãnh đạo của Đảng trong thời gian tới ngày càng sâu sát, thiết thực, hiệu quả cao.

Cũng tại hội nghị, Đảng ủy xã Định Thành đã trao tặng giấy khen cho 01 tập thể Chi bộ và các cá nhân đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Đồng chí Đỗ Văn Tĩnh -Bí thư Đảng bộ trao Giấy khen cho tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Đ/c Đỗ Văn Tĩnh- Bí thư Đảng bộ và Đ/c Thiều Sỹ Hưng - Phó bí thư Đảng ủy-CT.UBND xã trao Giấy khen cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

 

                                                                            Thực hiện: Đoàn Huệ

 

 

Đảng bộ xã Định Thành Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022

Đăng lúc: 30/12/2022 15:00:00 (GMT+7)

 

Sáng ngày 30 tháng 12 năm 2022, Đảng ủy xã Định Thành tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023

Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ xã Định Thành.

Đồng chí Đỗ Văn Tĩnh-Bí thư Đảng bộ phát biểu Khai mạc hội nghị

 

Năm 2022, mặc dù trong những tháng đầu năm bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19, xong Ban Chấp hành Đảng bộ xã Định Thành đã đoàn kết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác quốc phòng - an ninh và công tác phòng, chống dịch. Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, quán triệt, triển khai có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu trong Đảng; chú trọng việc rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc của Ban Chấp hành; chỉ đạo HĐND, UBND xã cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng, các văn bản chỉ đạo của cấp trên bằng các Kế hoạch, Chương trình hành động để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện.

Đảng ủy xã tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đảng viên và quần chúng Nhân dân; gắn việc học tập với việc phát động các phong trào thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Chỉ đạo các Chi bộ cơ sở tổ chức thành công Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2022 - 2025; chỉ đạo công tác bầu cử trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Trong năm, Đảng bộ xã đã kết nạp được 01đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 280 đồng chí.
         Qua phân tích, đánh giá xếp loại tổ chức Đảng và đảng viên năm 2022, Đảng bộ xã có 8 chi bộ trực thuộc, có 1 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 03 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ và 04 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ. Đảng viên trong Đảng bộ có  tổng số đảng viên là 280 đồng chí, trong đó đảng viên HTXSNV là 08 đồng chí; đảng viên HTTNV là 141 đồng chí; đảng viên HTNV là 35 đồng chí; đảng viên KHTNV là 05 đồng chí.
         Trong phát triển kinh tế: Tổng diện tích gieo trồng 1.131ha, đạt 100% KH, trong đó diện tích lúa là: 979,6ha, năng suất đạt 6,45 tấn/ha, sản lượng lúa là 6.318 tấn; cây ngô diện tích gieo trồng là 89,4ha, năng suất bình quân đạt 5,3 tấn/ha, sản lượng 473.8 tấn; diện tích các loại rau màu, cây trồng khác là 62ha. Tỷ trọng ngành chăn nuôi chiếm 38%. Toàn xã có 3 hộ trang trại và 28 hộ gia trại, các mô hình đều hoạt động có hiệu quả. Tiếp tục duy trì, khai thác tốt diện tích nuôi trồng thủy sản kết hợp lúa cá với diện tích 30,8 ha, năng suất đạt 1,8 tấn/ha. Mô hình nuôi trồng thủy sản kết hợp chăn nuôi gia cầm và trồng lúa đang phát huy hiệu quả và đang có xu hướng mở rộng.    

Tổng giá trị xây dựng cơ bản ước đạt 86 tỷ đồng, đạt 101.18% KH

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm. Xã đã tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao lần thứ IX; tham gia các giải thi đấu do huyện tổ chức; phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" phát triển mạnh, tỷ lệ gia đình văn hóa năm 2022 đạt 94,1%, 3/4 thôn giữ vững thôn văn hóa. Công tác giáo dục có nhiều chuyển biến, chất lượng đại trà từng bước được nâng lên. Công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được đảm bảo; các chính sách an sinh xã hội thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng.

Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ được thực hiện tốt hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch tuyển quân năm 2022, công tác khám sơ tuyển và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 thực hiện tốt.

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2023, Đảng bộ xã Định Thành tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức. Xây dựng chính quyền vững mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, duy trì tốt nề nếp sinh hoạt Chi bộ và phát triển đảng viên mới; giữ gìn đoàn kết nội bộ, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2023.

Tại Hội nghị, các ý kiến tham luận, trao đổi góp ý của các đại biểu đều thể hiện nhất trí cao với bản Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Với tinh thần dân chủ, khách quan, các đại biểu cũng đã thẳng thắn nêu ra một số vấn đề còn tồn tại hiện nay trong Đảng bộ, đề xuất những giải pháp cụ thể để công tác lãnh đạo của Đảng trong thời gian tới ngày càng sâu sát, thiết thực, hiệu quả cao.

Cũng tại hội nghị, Đảng ủy xã Định Thành đã trao tặng giấy khen cho 01 tập thể Chi bộ và các cá nhân đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Đồng chí Đỗ Văn Tĩnh -Bí thư Đảng bộ trao Giấy khen cho tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Đ/c Đỗ Văn Tĩnh- Bí thư Đảng bộ và Đ/c Thiều Sỹ Hưng - Phó bí thư Đảng ủy-CT.UBND xã trao Giấy khen cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

 

                                                                            Thực hiện: Đoàn Huệ

 

 

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC