Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
73673

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA "CỰU CHIẾN BINH GƯƠNG MẪU” GIAI ĐOẠN 2019-2024

Ngày 14/05/2024 10:10:00

Sáng ngày 09/5/2024, Hội cựu chiến binh xã  Định Thành tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019-2024. Dự hội nghị có đồng chí Lê Duy Hợp - CT. MTTQ xã, Đồng chí Cao Văn Quyết - PCT UBND xã và các dồng chí cựu chiến binh tiêu biểu trên địa bàn.

Trong 5 năm qua, cán bộ, hội viên CCB  xã Định Thành đã nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung chương trình công tác đề ra, đặc biệt là vai trò tổ chức hội trong tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, chất lượng xây dựng tổ chức hội và hội viên ngày càng được nâng lên.

Hiện nay, Hội CCB xã  Định Thành có 432 hội viên. Trong 5 năm qua thu hút kết nạp mới 35 hội viên, tỷ lệ vào hội đạt 70%; giảm 41,7% so với năm 2019.Thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, các cán bộ, hội viên, cựu chiến binh trong xã đã phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tích cực học tập, thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống gia đình hội viên. Đến nay hộ nghèo của hội CCB là 01 hộ, 04 hộ cận nghèo, giảm 8 hộ so với năm 2019, hộ  khá và giàu 313 hộ bằng 76,3%, tăng 8,3% so với năm 2019. Hội viên có nhà màng 01 hộ, 06 hộ phát triển trang trại, gia trại tổng hợp. Các mô hình kinh tế đang từng bước nhân rộng và phát huy hiệu quả. Hiện nay, tỷ lệ hộ khá, giàu là 65%, gia đình hội viên gương mẫu đạt 95%; gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa là 95%. Tổng số quỹ hội hiện nay là 648 triệu đồng; bình quân đạt 1.500.000đ/hội viên. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu hội CCB tỉnh lầm thứ VII về Phát động phong trào xây dựng quỷ“ Ấm tình đồng đội”; trong 5 năm  hội đã vận động hội viên quyên góp với số tiền 52.810 nghìn đồng. Trong giai đoạn từ năm 2019 - 2024 đã hỗ trợ làm nhà cho 02 hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 80 triệu đồng

Đồng chí Cao Văn Quyết - PCT UBND xã phát biểu tại hội nghị 

  Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Cao Văn Quyết - PCT UBND xã đánh giá cao những kết quả hội CCB xã đạt được trong phong trào “Hội cựu chiến binh gương mẫu”. Đồng thời đề nghị Hội tiếp tục đẩy mạnh Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Định Thành xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Tích cực xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác Hội và các phong trào ở địa phương. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, biểu dương khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua; phấn đấu xây dựng nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2024-2029.

Đồng chí Lê Duy Hợp - Chủ tịch MTTQ xã tặng giấy khen cho tập thể đạt thành tích xuất sắc

Các đồng chí Lãnh đạo UBND xã và  CT.HCCB xã tặng giấy khen của

các cá nhân đạt thành tích xuất sắc 

          Tại Hội nghị, Đồng chí Chủ tịch MTTQ, lãnh đạo UBND xã tặng giấy khen cho các 01 tập thể và 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019-2024.

          Hội nghị cũng đã bầu 04 đại biểu đi dự hội nghị “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019-2024 của Hội cựu chiến binh huyện Yên Định trong thời gian tới.

Thực hiện: Đoàn Huệ

  

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA "CỰU CHIẾN BINH GƯƠNG MẪU” GIAI ĐOẠN 2019-2024

Đăng lúc: 14/05/2024 10:10:00 (GMT+7)

Sáng ngày 09/5/2024, Hội cựu chiến binh xã  Định Thành tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019-2024. Dự hội nghị có đồng chí Lê Duy Hợp - CT. MTTQ xã, Đồng chí Cao Văn Quyết - PCT UBND xã và các dồng chí cựu chiến binh tiêu biểu trên địa bàn.

Trong 5 năm qua, cán bộ, hội viên CCB  xã Định Thành đã nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung chương trình công tác đề ra, đặc biệt là vai trò tổ chức hội trong tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, chất lượng xây dựng tổ chức hội và hội viên ngày càng được nâng lên.

Hiện nay, Hội CCB xã  Định Thành có 432 hội viên. Trong 5 năm qua thu hút kết nạp mới 35 hội viên, tỷ lệ vào hội đạt 70%; giảm 41,7% so với năm 2019.Thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, các cán bộ, hội viên, cựu chiến binh trong xã đã phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tích cực học tập, thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống gia đình hội viên. Đến nay hộ nghèo của hội CCB là 01 hộ, 04 hộ cận nghèo, giảm 8 hộ so với năm 2019, hộ  khá và giàu 313 hộ bằng 76,3%, tăng 8,3% so với năm 2019. Hội viên có nhà màng 01 hộ, 06 hộ phát triển trang trại, gia trại tổng hợp. Các mô hình kinh tế đang từng bước nhân rộng và phát huy hiệu quả. Hiện nay, tỷ lệ hộ khá, giàu là 65%, gia đình hội viên gương mẫu đạt 95%; gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa là 95%. Tổng số quỹ hội hiện nay là 648 triệu đồng; bình quân đạt 1.500.000đ/hội viên. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu hội CCB tỉnh lầm thứ VII về Phát động phong trào xây dựng quỷ“ Ấm tình đồng đội”; trong 5 năm  hội đã vận động hội viên quyên góp với số tiền 52.810 nghìn đồng. Trong giai đoạn từ năm 2019 - 2024 đã hỗ trợ làm nhà cho 02 hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 80 triệu đồng

Đồng chí Cao Văn Quyết - PCT UBND xã phát biểu tại hội nghị 

  Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Cao Văn Quyết - PCT UBND xã đánh giá cao những kết quả hội CCB xã đạt được trong phong trào “Hội cựu chiến binh gương mẫu”. Đồng thời đề nghị Hội tiếp tục đẩy mạnh Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Định Thành xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Tích cực xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác Hội và các phong trào ở địa phương. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, biểu dương khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua; phấn đấu xây dựng nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2024-2029.

Đồng chí Lê Duy Hợp - Chủ tịch MTTQ xã tặng giấy khen cho tập thể đạt thành tích xuất sắc

Các đồng chí Lãnh đạo UBND xã và  CT.HCCB xã tặng giấy khen của

các cá nhân đạt thành tích xuất sắc 

          Tại Hội nghị, Đồng chí Chủ tịch MTTQ, lãnh đạo UBND xã tặng giấy khen cho các 01 tập thể và 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019-2024.

          Hội nghị cũng đã bầu 04 đại biểu đi dự hội nghị “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019-2024 của Hội cựu chiến binh huyện Yên Định trong thời gian tới.

Thực hiện: Đoàn Huệ

  

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC