Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
73673

Thông báo về việc giao khoán, quản lý, khai thác, thu phí chợ Bái Xã Định Thành

Ngày 22/08/2023 08:00:00

 

Thực hiện việc phân cấp, phân quyền về quản lý, sử dụng tài sản công  trong quản lý, khai thác, thu phí chợ Bái xã Định Thành đảm bảo đúng quy định của Nhà nước.Hiện nay hợp đồng giao khoán cũ đã hết hạn. UBND xã Định Thành thống nhất tiến hành mở phiên giao khoán quản lý, thu phí chợ Bái.

1. Thông tin chung

Giá trị xác định mức  thu phí tại chợ Bái xã Định Thành theo Quyết định số 3351/2017/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa. Về việc ban hành quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

2. Thời gian nhậngiao khoán quản lý, thu phí chợ Bái là: 03 năm

3. Giá giao khoán

- Giá trị mức giao khoán: 7.500.000đồng/tháng

- Mức thu phí chi tiết, quy chế giao khoán; được niêm yết công khai tại UBND xã Định Thành.

4. Tiêu chí lựa chọn người nhận khoán:

Là người có hộ khẩu thường trú tại địa phương, có kinh nghiệm năng lực quản lý, trông coi và nhân vật lực để tham gia đảm bảo công tác quét dọn VSMT, an ninh trật tự, an toàn chợ Bái.

5. Thời gian, địa điểm nộp đơn đăng ký nhận giao khoán

- Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ: trong thời gian 03 ngày kể từ ngày 22/8/2023 đến ngày 24/8/2023 (trong giờ hành chính).

         - Địa điểm: Nộp trực tiếp tại Kế toán ngân sách UBND xã Định thành; huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

6. Thời gian: Thời gian tổ chức lựa chọn cá nhân, đơn vị nhận khoán quản lý, thu phí chợ Bái, dự kiến vào ngày 26/8 đến ngày 27/8/2023.

UBND xã Định thành thông báo đến bà con nhân dân trong xã biết, có nhu cầu đăng ký về Hội đồng giao khoán xã xem xét giao khoán theo quy định./.

 

  

Thông báo về việc giao khoán, quản lý, khai thác, thu phí chợ Bái Xã Định Thành

Đăng lúc: 22/08/2023 08:00:00 (GMT+7)

 

Thực hiện việc phân cấp, phân quyền về quản lý, sử dụng tài sản công  trong quản lý, khai thác, thu phí chợ Bái xã Định Thành đảm bảo đúng quy định của Nhà nước.Hiện nay hợp đồng giao khoán cũ đã hết hạn. UBND xã Định Thành thống nhất tiến hành mở phiên giao khoán quản lý, thu phí chợ Bái.

1. Thông tin chung

Giá trị xác định mức  thu phí tại chợ Bái xã Định Thành theo Quyết định số 3351/2017/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa. Về việc ban hành quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

2. Thời gian nhậngiao khoán quản lý, thu phí chợ Bái là: 03 năm

3. Giá giao khoán

- Giá trị mức giao khoán: 7.500.000đồng/tháng

- Mức thu phí chi tiết, quy chế giao khoán; được niêm yết công khai tại UBND xã Định Thành.

4. Tiêu chí lựa chọn người nhận khoán:

Là người có hộ khẩu thường trú tại địa phương, có kinh nghiệm năng lực quản lý, trông coi và nhân vật lực để tham gia đảm bảo công tác quét dọn VSMT, an ninh trật tự, an toàn chợ Bái.

5. Thời gian, địa điểm nộp đơn đăng ký nhận giao khoán

- Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ: trong thời gian 03 ngày kể từ ngày 22/8/2023 đến ngày 24/8/2023 (trong giờ hành chính).

         - Địa điểm: Nộp trực tiếp tại Kế toán ngân sách UBND xã Định thành; huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

6. Thời gian: Thời gian tổ chức lựa chọn cá nhân, đơn vị nhận khoán quản lý, thu phí chợ Bái, dự kiến vào ngày 26/8 đến ngày 27/8/2023.

UBND xã Định thành thông báo đến bà con nhân dân trong xã biết, có nhu cầu đăng ký về Hội đồng giao khoán xã xem xét giao khoán theo quy định./.

 

  

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC