Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
73673

Thông báo đấu giá tài sản

Ngày 20/08/2023 17:00:00

                 chon-don-vi-dau-thau-cay(20.08.2023_17h05p59)_signed.pdf 

Ủy ban nhân dân xã Định Thành thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá để đấu giá tài sản thanh lý 02 cây xà cừ của UBND xã Định Thành theo Quyết định 11/QĐ-UBND ngày 22/04/2023 của UBND xã Định Thành.

1. Thông tin chung về tài sản đấu giá

Thanh lý 02 cây Xà cừ ( có chu vi vanh đo cách gốc 1,0m từ 2,1m đến 3,4m. Vị trí trong khuôn viên trường Tiểu học xã Định Thành:

-         Khối lượng 2 cây xà cừ: 7,632 m2

2. Hiện trạng tài sản:

Do 01 cây đã chết; còn 01 cây sát dãy phòng học không an toàn trong mùa mưa bão.

3. Giá khởi điểm tài sản:

- Mức giá khởi điểm để đấu giá là: 49.191.000 đồng (Bốn mươi chín triệu, một trăm chín mốt nghìn đồng)

* Lưu ý: Đơn giá bán thanh lý các cây như trên không bao gồm chi phí chặt hạ, vận chuyển, thu dọn VSMT, trả lại mặt bằng và các chi phí khác (nếu có)

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá:

Mọi tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khỏan 4, Điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá.

Tại mục V phụ lục I Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 về:

Tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá tài sản do người có tài sản đấu giá quyết định được chấm điểm như sau:

+ Trong năm 2022 đơn vị đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc đóng góp vào ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Yên Định từ 100.000.000 đồng trở lên( Điểm tối đa: 4 điểm)

+ Đơn vị có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ( Điểm tối đa: 1 điểm)

5. Phương pháp đánh giá để lựa chọn Tổ chức đấu giá:

- Việc đánh giá dựa trên bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm tổ chức đấu giá tài sản dựa trên Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Tổ chức đấu giá tài sản được chọn là tổ chức có tổng điểm cao nhất của tất cả các tiêu chí cộng lại. Trường hợp có từ 2 tổ chức đấu giá tài sản trở lên có cùng tổng điểm cao nhất bằng nhau thì UBND xã Định Thành xem xét, quyết định lựa chọn một trong các tổ chức đó.

 - Trường hợp đến hết ngày nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn mà chỉ có một tổ chức đấu giá tài sản đăng ký thì UBND xã Định Thành xem xét, quyết định lựa chọn tổ chức đó nếu đáp ứng quy định của Luật Đấu giá Tài sản, Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp và pháp luật có liên quan.

6. Thành phần hồ sơ nộp đăng ký tham gia:

- Đơn đăng ký tham gia tổ chức đấu giá tài sản (bản chính) (kèm theo phương án đấu giá).

- Hồ sơ pháp lý theo bộ tiêu chí Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022

7. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

                 - Thời gian: Trong thời gian 3 ngày kể từ ngày 21/08/2023 đến ngày 23/08/2023

- Địa điểm nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại PhòngTài chính- Kế toán xã Định Thành; Địa chỉ: xã Định Thành, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

               Ủy ban nhân dân xã Định Thành thông báo đến các tổ chức đấu giá tài sản biết, có nhu cầu nộp hồ sơ đăng ký về UBND xem xét, phê duyệt lựa chọn đơn vị đấu giá tài sản./.

Thông báo đấu giá tài sản

Đăng lúc: 20/08/2023 17:00:00 (GMT+7)

                 chon-don-vi-dau-thau-cay(20.08.2023_17h05p59)_signed.pdf 

Ủy ban nhân dân xã Định Thành thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá để đấu giá tài sản thanh lý 02 cây xà cừ của UBND xã Định Thành theo Quyết định 11/QĐ-UBND ngày 22/04/2023 của UBND xã Định Thành.

1. Thông tin chung về tài sản đấu giá

Thanh lý 02 cây Xà cừ ( có chu vi vanh đo cách gốc 1,0m từ 2,1m đến 3,4m. Vị trí trong khuôn viên trường Tiểu học xã Định Thành:

-         Khối lượng 2 cây xà cừ: 7,632 m2

2. Hiện trạng tài sản:

Do 01 cây đã chết; còn 01 cây sát dãy phòng học không an toàn trong mùa mưa bão.

3. Giá khởi điểm tài sản:

- Mức giá khởi điểm để đấu giá là: 49.191.000 đồng (Bốn mươi chín triệu, một trăm chín mốt nghìn đồng)

* Lưu ý: Đơn giá bán thanh lý các cây như trên không bao gồm chi phí chặt hạ, vận chuyển, thu dọn VSMT, trả lại mặt bằng và các chi phí khác (nếu có)

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá:

Mọi tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khỏan 4, Điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá.

Tại mục V phụ lục I Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 về:

Tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá tài sản do người có tài sản đấu giá quyết định được chấm điểm như sau:

+ Trong năm 2022 đơn vị đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc đóng góp vào ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Yên Định từ 100.000.000 đồng trở lên( Điểm tối đa: 4 điểm)

+ Đơn vị có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ( Điểm tối đa: 1 điểm)

5. Phương pháp đánh giá để lựa chọn Tổ chức đấu giá:

- Việc đánh giá dựa trên bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm tổ chức đấu giá tài sản dựa trên Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Tổ chức đấu giá tài sản được chọn là tổ chức có tổng điểm cao nhất của tất cả các tiêu chí cộng lại. Trường hợp có từ 2 tổ chức đấu giá tài sản trở lên có cùng tổng điểm cao nhất bằng nhau thì UBND xã Định Thành xem xét, quyết định lựa chọn một trong các tổ chức đó.

 - Trường hợp đến hết ngày nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn mà chỉ có một tổ chức đấu giá tài sản đăng ký thì UBND xã Định Thành xem xét, quyết định lựa chọn tổ chức đó nếu đáp ứng quy định của Luật Đấu giá Tài sản, Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp và pháp luật có liên quan.

6. Thành phần hồ sơ nộp đăng ký tham gia:

- Đơn đăng ký tham gia tổ chức đấu giá tài sản (bản chính) (kèm theo phương án đấu giá).

- Hồ sơ pháp lý theo bộ tiêu chí Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022

7. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

                 - Thời gian: Trong thời gian 3 ngày kể từ ngày 21/08/2023 đến ngày 23/08/2023

- Địa điểm nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại PhòngTài chính- Kế toán xã Định Thành; Địa chỉ: xã Định Thành, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

               Ủy ban nhân dân xã Định Thành thông báo đến các tổ chức đấu giá tài sản biết, có nhu cầu nộp hồ sơ đăng ký về UBND xem xét, phê duyệt lựa chọn đơn vị đấu giá tài sản./.

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC