Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
73673

Bầu cử Trưởng Thôn nhiệm kỳ 2022-2025 trên địa bàn xã Định Thành

Ngày 19/09/2022 17:00:00

Bầu cử Trưởng Thôn nhiệm kỳ 2022 -2025 trên địa bàn xã Định Thành

Được sự chỉ đạo sát sao của Đảng Ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ xã Định Thành đã tổ chức thành công cuộc bầu cử trưởng thôn trên địa bàn xã nhiệm kỳ 2022-2025. Kết quả đạt được 3/4 thôn đã bầu được trưởng thôn mới nhiệm kỳ 2022-2025.

Trong ngày 18/9/2022, cử tri đại diện hộ gia đình trên toàn xã Định Thành đã có mặt tại các điểm bỏ phiếu để trực tiếp bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025, những người đại diện cho nhân dân trong thôn để tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ cấp trên giao.

 

Lễ Khai mạc bầu cử Trưởng thôn tại Thôn Hải Quật

Những Trưởng thôn được lựa chọn để bầu đều là những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn về đạo đức, phẩm chất, có uy tín trong cộng đồng dân cư, nhiệt tình, tâm huyết với công tác ở cơ sở.

Bầu cử Trưởng thôn nhằm kiện toàn và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân ở địa phương, góp phần xây dựng chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh; Thông qua việc bầu cử lựa chọn người có tài, có đức, nhiệt tình trong công tác, gắn bó mật thiết với nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân trong thôn, nhằm tạo sự đoàn kết gắn bó trong cộng đồng dân cư, phát huy tiềm lực ở cơ sở, tham gia vào sự nghiệp đổi mới đất nước, xây dựng nông thôn mới, thôn làng kiểu mẫu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Định Thành lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020 2025 đã đề ra.

 

Cử tri thôn Bái ân 2 bỏ phiếu bầu Trưởng thôn

Cử tri thôn Tường vân bỏ phiếu bầu Trưởng thôn

Cử tri thôn Hải quật bỏ phiếu bầu Trưởng thôn

Sau một ngày bầu cử Trưởng thôn, nhân dân 3/4 thôn đã sáng suốt lựa chọn, bầu ra những người đủ đức, đủ tài bầu vào chức danh Trưởng thôn, để đại diện cho mình gánh vác những công việc của thôn thành công tốt đẹp. Kết quả ông Lê Viết Chung trúng cử Trưởng thôn Bái ân 2; ông Phan Đức Thiện trúng cử Trưởng thôn Tường vân; ông Khương Văn Hải trúng củ Trưởng thôn Hải Quật.

 

Người thực hiện: Lê Duy Hợp - CTMTTQ xã

  

Bầu cử Trưởng Thôn nhiệm kỳ 2022-2025 trên địa bàn xã Định Thành

Đăng lúc: 19/09/2022 17:00:00 (GMT+7)

Bầu cử Trưởng Thôn nhiệm kỳ 2022 -2025 trên địa bàn xã Định Thành

Được sự chỉ đạo sát sao của Đảng Ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ xã Định Thành đã tổ chức thành công cuộc bầu cử trưởng thôn trên địa bàn xã nhiệm kỳ 2022-2025. Kết quả đạt được 3/4 thôn đã bầu được trưởng thôn mới nhiệm kỳ 2022-2025.

Trong ngày 18/9/2022, cử tri đại diện hộ gia đình trên toàn xã Định Thành đã có mặt tại các điểm bỏ phiếu để trực tiếp bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025, những người đại diện cho nhân dân trong thôn để tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ cấp trên giao.

 

Lễ Khai mạc bầu cử Trưởng thôn tại Thôn Hải Quật

Những Trưởng thôn được lựa chọn để bầu đều là những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn về đạo đức, phẩm chất, có uy tín trong cộng đồng dân cư, nhiệt tình, tâm huyết với công tác ở cơ sở.

Bầu cử Trưởng thôn nhằm kiện toàn và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân ở địa phương, góp phần xây dựng chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh; Thông qua việc bầu cử lựa chọn người có tài, có đức, nhiệt tình trong công tác, gắn bó mật thiết với nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân trong thôn, nhằm tạo sự đoàn kết gắn bó trong cộng đồng dân cư, phát huy tiềm lực ở cơ sở, tham gia vào sự nghiệp đổi mới đất nước, xây dựng nông thôn mới, thôn làng kiểu mẫu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Định Thành lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020 2025 đã đề ra.

 

Cử tri thôn Bái ân 2 bỏ phiếu bầu Trưởng thôn

Cử tri thôn Tường vân bỏ phiếu bầu Trưởng thôn

Cử tri thôn Hải quật bỏ phiếu bầu Trưởng thôn

Sau một ngày bầu cử Trưởng thôn, nhân dân 3/4 thôn đã sáng suốt lựa chọn, bầu ra những người đủ đức, đủ tài bầu vào chức danh Trưởng thôn, để đại diện cho mình gánh vác những công việc của thôn thành công tốt đẹp. Kết quả ông Lê Viết Chung trúng cử Trưởng thôn Bái ân 2; ông Phan Đức Thiện trúng cử Trưởng thôn Tường vân; ông Khương Văn Hải trúng củ Trưởng thôn Hải Quật.

 

Người thực hiện: Lê Duy Hợp - CTMTTQ xã

  

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC