Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
73673

Định Thành thực hiện xây dựng Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025

Ngày 06/05/2022 17:00:00

Định Thành thực hiện xây dựng Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025

 Thực hiện Quyết định số 318/QĐ-TTg, ngày 08/3/2022 của Thủ tướng chính phủ về ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; Công văn số 670/UBND-NN, ngày 15/3/2022 về việc triển khai Quyết định ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM,NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025.

Sau hơn 1 tháng triển khai, tổ chức thực hiện Quyết định 318 của Chính phủ và Nghị quyết của Đảng ủy, kế hoạch thực hiện đề án xây dựng thôn, làng, xã đạt nông thôn mới nâng cao và NTM kiểu mẫu trên địa bàn xã của UBND xã Định Thành. Các tiểu ban chỉ đạo xây dựng thôn mới nâng cao ở từng thôn đã lựa chọn những nội dung, công việc cần làm trước, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng thôn và tuyên truyền, vận động nhân dân trong thôn hưởng ứng thực hiện các nội dung công việc cụ thể:

Thôn Bái Ân 1: làm các tuyến đường Ông Kỳ đến bà Mạch, Tuyến bà Nhàn Thiệp đến ngã ba ông Phan Sáu (bao gồm xây rãnh thoát nước và đậy nắp mương). Tuyến ông Ngà đến ông Hân Liên ( xây rãnh thoát nước đậy nắp và đổ bê tông đường). UBND xã giải tỏa hành lang mương từ quán ông Nhuận đến bà Mật và tuyến ông An đến ông Thế. Vận động nhân dân trát tường rào, quét sơn và quét vôi ve trước khu vực cổng nhà mình quản lý. Vận động các ngõ xóm còn lại mắc điện sáng công cộng nhưng phải từ 50W trở lên.

Thôn Bái Ân 2: Nâng cấp đường bê tông từ cống Mũ ông Quản đến Ông Ngoan đi Gốc Trôi. Từ gốc trôi ông Phẩm đến ông Sở từ ông Sở đến ông Ngoan. Nâng cấp mương 2 trục đường chính để đổ Bê tông và làm mới 2 tuyến:  Từ ông Ngoan đến ông Ngọc Thái và Từ ông Khâm đến anh Sở đồng Đình. Vận động nhân dân xây dựng tường rào và xoa trát quét vôi ve do nhân dân tự làm.

Thôn Tường Vân: Xây tuyến mương ông Bạo đến ông Bảng, xây mương ông Quang đến anh Hậu và đổ bê tông còn lại. Đậy nắp mương đoạn nhà ông Tuyến. Xây tường rào nhà ông Hải hiến đất để mở rộng đường giao thông của thôn xóm. Chỉnh trang, sữa chữa, nâng cấp NVH mới tại xóm đình làng cũ chuyển về đó sinh hoạt.

Thôn Hải Quật: Vận động nhân dân xây dựng tường rào và xoa trát quét vôi ve do nhân dân tự làm. Nạo vét rãnh thoát nước có nắp đậy, lắp điện xóm theo lộ trình cụm dân cư. Huy động đóng góp tiền để xây dựng đường vành ao theo đề án quy trình thôn đề ra.

Một số hình ảnh tổ chức thực hiện tại các thôn

 

Xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu nhằm hướng đến người dân, tất cả vì cuộc sống của chính người dân và cộng đồng dân cư, Vì vậy, UBND xã đề nghị toàn thể nhân dân tiếp tục phát huy thành tích, kết quả đạt được trong xây dựng NTM và kết quả bước đầu trong thực hiện các nội dung tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Tích cực tham gia hưởng ứng thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thôn kiểu mẫu, xã NTM nâng cao, NTM  kiểu mẫu. Phấn đấu đến năm 2025, xã Định Thành được cấp có thẩm quyền công nhận “ Xã NTM nâng cao”.

 

                                                                                     Thực hiện: Đoàn Huệ   CCVH-XH

 

  

Định Thành thực hiện xây dựng Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025

Đăng lúc: 06/05/2022 17:00:00 (GMT+7)

Định Thành thực hiện xây dựng Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025

 Thực hiện Quyết định số 318/QĐ-TTg, ngày 08/3/2022 của Thủ tướng chính phủ về ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; Công văn số 670/UBND-NN, ngày 15/3/2022 về việc triển khai Quyết định ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM,NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025.

Sau hơn 1 tháng triển khai, tổ chức thực hiện Quyết định 318 của Chính phủ và Nghị quyết của Đảng ủy, kế hoạch thực hiện đề án xây dựng thôn, làng, xã đạt nông thôn mới nâng cao và NTM kiểu mẫu trên địa bàn xã của UBND xã Định Thành. Các tiểu ban chỉ đạo xây dựng thôn mới nâng cao ở từng thôn đã lựa chọn những nội dung, công việc cần làm trước, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng thôn và tuyên truyền, vận động nhân dân trong thôn hưởng ứng thực hiện các nội dung công việc cụ thể:

Thôn Bái Ân 1: làm các tuyến đường Ông Kỳ đến bà Mạch, Tuyến bà Nhàn Thiệp đến ngã ba ông Phan Sáu (bao gồm xây rãnh thoát nước và đậy nắp mương). Tuyến ông Ngà đến ông Hân Liên ( xây rãnh thoát nước đậy nắp và đổ bê tông đường). UBND xã giải tỏa hành lang mương từ quán ông Nhuận đến bà Mật và tuyến ông An đến ông Thế. Vận động nhân dân trát tường rào, quét sơn và quét vôi ve trước khu vực cổng nhà mình quản lý. Vận động các ngõ xóm còn lại mắc điện sáng công cộng nhưng phải từ 50W trở lên.

Thôn Bái Ân 2: Nâng cấp đường bê tông từ cống Mũ ông Quản đến Ông Ngoan đi Gốc Trôi. Từ gốc trôi ông Phẩm đến ông Sở từ ông Sở đến ông Ngoan. Nâng cấp mương 2 trục đường chính để đổ Bê tông và làm mới 2 tuyến:  Từ ông Ngoan đến ông Ngọc Thái và Từ ông Khâm đến anh Sở đồng Đình. Vận động nhân dân xây dựng tường rào và xoa trát quét vôi ve do nhân dân tự làm.

Thôn Tường Vân: Xây tuyến mương ông Bạo đến ông Bảng, xây mương ông Quang đến anh Hậu và đổ bê tông còn lại. Đậy nắp mương đoạn nhà ông Tuyến. Xây tường rào nhà ông Hải hiến đất để mở rộng đường giao thông của thôn xóm. Chỉnh trang, sữa chữa, nâng cấp NVH mới tại xóm đình làng cũ chuyển về đó sinh hoạt.

Thôn Hải Quật: Vận động nhân dân xây dựng tường rào và xoa trát quét vôi ve do nhân dân tự làm. Nạo vét rãnh thoát nước có nắp đậy, lắp điện xóm theo lộ trình cụm dân cư. Huy động đóng góp tiền để xây dựng đường vành ao theo đề án quy trình thôn đề ra.

Một số hình ảnh tổ chức thực hiện tại các thôn

 

Xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu nhằm hướng đến người dân, tất cả vì cuộc sống của chính người dân và cộng đồng dân cư, Vì vậy, UBND xã đề nghị toàn thể nhân dân tiếp tục phát huy thành tích, kết quả đạt được trong xây dựng NTM và kết quả bước đầu trong thực hiện các nội dung tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Tích cực tham gia hưởng ứng thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thôn kiểu mẫu, xã NTM nâng cao, NTM  kiểu mẫu. Phấn đấu đến năm 2025, xã Định Thành được cấp có thẩm quyền công nhận “ Xã NTM nâng cao”.

 

                                                                                     Thực hiện: Đoàn Huệ   CCVH-XH

 

  

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC