Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
73673

Tuyên truyền Tổ chức “Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt NamOnline Friday 2023” trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá tại huyện Yên Định

Ngày 29/11/2023 10:10:00

Thực hiện Công văn số 4393/UBND -VHTT ngay 20/11/2023 của UBND huyện Yên Định về việc tuyên truyền Tổ chức “Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt NamOnline Friday 2023” trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá tại huyện Yên Định

UBND xã tuyên truyền nội dung Kế hoạch tổ chức “Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2023” trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá cụ thể như sau:

1. Thời gian:

 - Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia: Từ ngày 27/11/2023 đến ngày 03/12/2023. - 60 giờ Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2023: Từ 0 giờ thứ sáu ngày 01/12/2023 đến 12 giờ ngày 03/12/2023.

2. Đối tựợng tham gia:

Tất cả các tổ chức, thương nhân theo quy định của pháp luật.

3. Hạn mức tối đa giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là: 100% (theo quy định tại khoản 4 Điều 6 và khoản 2 Điều 7 Nghị định số 81/2018/NĐCP ngày 22/5/2018 của Chính phủ).

4. Hình thức tổ chức:

- Triển khai “Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia” trong đó bao gồm: các hoạt động hội thảo trực tiếp và trực tuyến chủ đề về thương mại điện tử và công nghệ số; các hoạt động tương tác người tiêu dùng trên môi trường trực tuyến; các chương trình ưu đãi dành riêng cho Chương trình tới người tiêu dùng và doanh nghiệp.

- Triển khai “60 giờ Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2023” trên các hệ thống website, ứng dụng của Chương trình, cung cấp mã mua sắm toàn quốc và các chương trình khuyến mãi sản phẩm hàng hóa/dịch vụ của các doanh nghiệp lớn hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và phân phối thông qua thương mại điện tử.

5. Phạm vi thực hiện: Trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Thưa toàn thể nhân dân!

Triển khai Tuần lễ mua sắm trực tuyến trên địa bàn tỉnh nhằm kích cầu tiêu dùng trên địa bàn tỉnh bằng cách thu hút người dân tham gia vào các hoạt động trải nghiệm thương mại điện tử và công nghệ số, qua đó thúc đẩy phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh, tăng cường nhận thức của người dân với thương mại điện tử và thúc đẩy việc đầu tư, phát triển hạ tầng, giải pháp công nghệ của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Mặt khác, để người dân, doanh nghiệp biết về các chính sách, chương trình của Chính phủ về phát triển thị trường thương mại điện tử tại Việt Nam. Thúc đẩy mạnh mẽ việc sử dụng đồng bộ các giải pháp hỗ trợ thương mại điện tử như: thanh toán trực tuyến, chuyển phát thông minh, tiếp thị liên kết, các nền tảng xã hội,... nhằm giúp các doanh nghiệp sản xuất, phân phối, dịch vụ ứng dụng thương mại điện tử, tăng trưởng doanh số và phát triển bền vững.

Vậy UBND xã thông báo nhân dân được biết đến tuần lễ mua sắm, có nhu cầu tham gia mua sắm để được hưởng chính sách ưu đãi.

Thực hiện: Đoàn Huệ

 Trien-khai-tuan-le-Thuong-mai-dien-tu_thangnxsct-17-11-2023_10h23p55-17.11.2023_13h25p17-_signed.pdf

Tuyên truyền Tổ chức “Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt NamOnline Friday 2023” trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá tại huyện Yên Định

Đăng lúc: 29/11/2023 10:10:00 (GMT+7)

Thực hiện Công văn số 4393/UBND -VHTT ngay 20/11/2023 của UBND huyện Yên Định về việc tuyên truyền Tổ chức “Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt NamOnline Friday 2023” trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá tại huyện Yên Định

UBND xã tuyên truyền nội dung Kế hoạch tổ chức “Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2023” trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá cụ thể như sau:

1. Thời gian:

 - Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia: Từ ngày 27/11/2023 đến ngày 03/12/2023. - 60 giờ Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2023: Từ 0 giờ thứ sáu ngày 01/12/2023 đến 12 giờ ngày 03/12/2023.

2. Đối tựợng tham gia:

Tất cả các tổ chức, thương nhân theo quy định của pháp luật.

3. Hạn mức tối đa giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là: 100% (theo quy định tại khoản 4 Điều 6 và khoản 2 Điều 7 Nghị định số 81/2018/NĐCP ngày 22/5/2018 của Chính phủ).

4. Hình thức tổ chức:

- Triển khai “Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia” trong đó bao gồm: các hoạt động hội thảo trực tiếp và trực tuyến chủ đề về thương mại điện tử và công nghệ số; các hoạt động tương tác người tiêu dùng trên môi trường trực tuyến; các chương trình ưu đãi dành riêng cho Chương trình tới người tiêu dùng và doanh nghiệp.

- Triển khai “60 giờ Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2023” trên các hệ thống website, ứng dụng của Chương trình, cung cấp mã mua sắm toàn quốc và các chương trình khuyến mãi sản phẩm hàng hóa/dịch vụ của các doanh nghiệp lớn hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và phân phối thông qua thương mại điện tử.

5. Phạm vi thực hiện: Trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Thưa toàn thể nhân dân!

Triển khai Tuần lễ mua sắm trực tuyến trên địa bàn tỉnh nhằm kích cầu tiêu dùng trên địa bàn tỉnh bằng cách thu hút người dân tham gia vào các hoạt động trải nghiệm thương mại điện tử và công nghệ số, qua đó thúc đẩy phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh, tăng cường nhận thức của người dân với thương mại điện tử và thúc đẩy việc đầu tư, phát triển hạ tầng, giải pháp công nghệ của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Mặt khác, để người dân, doanh nghiệp biết về các chính sách, chương trình của Chính phủ về phát triển thị trường thương mại điện tử tại Việt Nam. Thúc đẩy mạnh mẽ việc sử dụng đồng bộ các giải pháp hỗ trợ thương mại điện tử như: thanh toán trực tuyến, chuyển phát thông minh, tiếp thị liên kết, các nền tảng xã hội,... nhằm giúp các doanh nghiệp sản xuất, phân phối, dịch vụ ứng dụng thương mại điện tử, tăng trưởng doanh số và phát triển bền vững.

Vậy UBND xã thông báo nhân dân được biết đến tuần lễ mua sắm, có nhu cầu tham gia mua sắm để được hưởng chính sách ưu đãi.

Thực hiện: Đoàn Huệ

 Trien-khai-tuan-le-Thuong-mai-dien-tu_thangnxsct-17-11-2023_10h23p55-17.11.2023_13h25p17-_signed.pdf

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC